zondag 27 februari 2005

Dansen tegen racisme

Honderden mensen bij lancering nieuwe antiracistische coalitie

Zeshonderd mensen bezochten op 27 februari Rhythm against Racism, het benefietfestival in de Amsterdamse Melkweg. Het festival was georganiseerd door Stop de Hetze! Debat, cabaret en muziek vormden de achtergrond van de herlancering van de succesvolle campagne onder een nieuwe naam: Samen tegen Racisme.

(overgenomen uit De Socialist)

Honderden mensen waren al 's middags aanwezig bij een debat met Anja Meulenbelt, Mohammed Rabbae, Ed van Thijn en Miriyam Aouragh.

Alle sprekers benadrukten hoe belangrijk het is om racisme weer bij de naam te noemen. 'Het is zo langzamerhand moeilijk geworden om over racisme te praten,' zie de oud-fractievoorzitter van GroenLinks Mohammed Rabbae. 'Racisme hebben we achter ons gelaten, zeggen onze gezagsdragers. Maar de realiteit is heel anders. Tegenwoordig mag alles zogenaamd gezegd worden. Discriminatie komt uit de koker van de regering zelf. En onze lieve Tweede Kamer slikt alles.'

Oud-burgermeester van Amsterdam en PvdA-voorman Ed van Thijn verklaarde: 'Anti-racisme heeft mijn leven beheerst. Vroeger was dat heel gewoon. Nu is dat veranderd. Een ding mag je niet zeggen. Dat er racisme is in Nederland. Dan ben je politiek correct en uit de oude doos.'

Van Thijn vestigde de aandacht op de explosie van racistisch geweld na 11 september 2001, en opnieuw na de moord op Theo van Gogh. Hij leverde harde kritiek op politici, die gebruik maken van de heersende angstgevoelens. 'Politici wakkeren die gevoelens aan of kijken de andere kant op.'

Integratie
Ook SP-Eerste Kamerlid Anja Meulenbelt leverde kritiek op de gevestigde partijen, in het bijzonder de linkse partijen. 'Alle linkse partijen, tot mijn spijt ook de mijne, stonden met de mond vol tanden na de moord op Van Gogh.'

Meulenbelt hekelde de retoriek over integratie. 'Integratie is dat anderen op "ons" moeten gaan lijken, wat dat ook is.'

Miriyam Aouragh, een van de intiatiefnemers van Stop de Hetze!, benadrukte dat we een massabeweging moeten opbouwen. 'We hebben tientallen van dit soort debatten gehad in het land. Honderden mensen kwamen naar de kleine zaaltjes of Moskeeën. We laten ons niet in een slachtofferrol drukken. Het is een plicht, of je nu autochtoon of allochtoon bent, je uit te spreken tegen racisme.

Na het debat begon een bruisende avond met cabaret, muziek en de lancering van Samen tegen Racisme. Rapper Raymzter voerde voor het eerst zijn speciaal voor de campagne geschreven nummer uit.

Het festival bracht mensen samen en werkte enorm enthousiasmerend. Saïda vertelde: 'Stop de Hetze! heeft zelfs Ede bereikt. Daarom ben ik hier vandaag.' Hassan, zelf rapper, zegt: 'Dit moeten we herhalen in Rotterdam.'

*

Bekende Nederlanders willen dat de hetze stopt

Met het Rhythm Against Racism festival (27 februari) wilden de organisatoren mensen bij elkaar brengen die zich willen inzetten tegen alle vormen van racisme en voor solidariteit in Nederland. Het festival wordt georganiseerd vanuit de campagne "Stop de Hetze", een nieuwe en brede antiracismebeweging die de steun heeft van vele politici, schrijvers, wetenschappers, artiesten en activisten.

De onrust die in Nederland ontstond na de verschrikkelijke moord op Theo van Gogh was de directe aanleiding om in november 2004 te starten met de campagne. Onderzoekers van de Universiteit Leiden telden 74 gewelddadige incidenten in die maand. Voor Nederland is dat ongekend. In ruim 60% van de gevallen waren moslims slachtoffer, in bijna 20% autochtone Nederlanders. Bovendien werd elke dag opnieuw in de media en op straat de islam tot 'de vijand van de westerse beschaving' bestempeld en achter elke moslim een fundamentalist gezocht. In november 2004 is de oproep "Stop de hetze" op internet geplaatst.

Inmiddels hebben meer dan 1.000 mensen deze oproep ondertekend waaronder dus veel bekende Nederlanders. Helaas is, na een korte onderbreking als gevolg van de media-aandacht voor de ramp in Azie, de hetze nog steeds gaande. Het festival in de Melkweg wil nu een ander, positief, geluid laten horen.