woensdag 1 december 2004

Interview met initiatiefnemers Stop De Hetze!

Brandstichtingen, bedreigingen, islamofobie, racisme...
Stop de hetze!


In een tijd dat Zalm spreekt over een "oorlog" tegen de radicale islam en extreem-rechtse jongeren moskeeën en islamitische scholen in brand steken, is een massaal tegengeluid nodig. Vorige maand werd daarom de campagne Stop de Hetze! gestart. Hans Lammers sprak met de initiatiefnemers over de noodzaak van de campagne en hoe we hem kunnen uitbreiden.

"Het lijkt wel alsof we in een neergaande spiraal zitten," vertelt Famile Arslan, advocate en bestuurslid van Islam en burgerschap. "De hele maatschappij komt steeds meer in een splitsing terecht tussen allochtonen en autochtonen. Er is onbegrip, bitterheid en onwetendheid over verschillende culturen.

Voorheen was er veel aandacht voor asielzoekers en nu is de publieke aandacht gefocust op moslims. Zij zijn zogenaamd niet genoeg geïntegreerd. Ik denk niet dat dit beeld pas is ontstaan door 11 september, Pim Fortuyn of Hirsi Ali. Wel hebben velen hierin een rechtvaardiging of smoes gevonden. Met de woorden van de slimme Bush is een internationale hetze gestart tegen moslims en andere culturen. Blijkbaar heeft men een nieuwe vijand nodig, een zondebok.

Genoemde gebeurtenissen zijn allemaal heel dramatisch maar dit kan niet zo langer doorgaan. Ik vind het jammer dat moslims in een verdomhoekje worden gezet. Het is vreselijk wat er is gebeurd met Theo van Gogh, maar ik ga me niet verontschuldigen voor de daden van anderen."

Kinderarts Nordin Dahhan trekt een belangrijke parallel tussen de hetze nu en de jodenvervolging uit de jaren dertig: "In de kranten in de jaren dertig stonden uitspraken als "wij tolereren oplichterij van joden niet" en "joden moeten kleur bekennen voor nationale gevoelens". Rechtse politici gebruiken racisme voor electorale doeleinden en Marokkanen worden daar nu het slachtoffer van. Maar wij zullen dat niet tolereren."

Nordin legt vervolgens uit dat diezelfde rechtse politici die ons angst aanpraten voor "moslimextremisme" hypocriet zijn: "Het Westen heeft zelf fundamentalisme in het Midden-Oosten gesteund om linkse krachten uit te schakelen. Kijk naar Bin Laden. Hij is een product van de CIA."

Cultuur

Mieke Koomen is criminologe en constateert ook dat de hetze toeneemt. Ze verzet zich met name tegen een verkeerde visie op cultuur en een vals onderscheid tussen allochtonen en autochtonen. "Cultuur wordt steeds meer gezien als een ding waar allochtone mensen nu eenmaal last van hebben. Alsof het een soort besturingsmechanisme is dat het gedrag en de criminaliteit van allochtonen bepaalt. Je ziet zo’n opvatting van cultuur bijvoorbeeld bij politie en justitie en de hulpverlening in Nederland.

Men loopt hierdoor het risico dicht aan te varen tegen stereotypen. Het leidt tot het maken van onderscheid tussen allochtone en autochtone verdachten en cliënten. Het leidt bijvoorbeeld tot pleidooien om allochtonen harder of met meer geweld aan te pakken dan autochtonen. Maar het probleem is de zwakke positie van jongeren. Ze voelen constant de druk van politie en justitie, kunnen vaak niet terecht bij hun ouders, het gaat niet lekker op school, en als ze een hoge opleiding hebben maar een "verkeerde" achternaam kunnen ze wel tweehonderd keer solliciteren zonder dat het wat oplevert.

Vervolgens zien we in de statistieken van de politie dit onderscheid weer terug komen, waardoor er gezegd kan worden: "Zie je wel, ze deugen niet". En altijd is er die eeuwige vraag: "Voel jij je nu een Marokkaan?" Ik heb dan de neiging om terug te vragen: "Voel jij je een Nederlander?" en: "Hoe voelt dat?" Ik ben zo benieuwd hoe dat voelt.

Moslims en Marokkanen krijgen meestal negatieve kwalificaties toebedeeld. Ze zijn potentiële terroristen, criminelen, achterlijk, "zwembadterroristen" of ze hebben een verwrongen vrouwbeeld."

Verdeel en heers

Jamal Ftieh was jarenlang actief bij het Komitee Marokkaanse Arbeiders Nederland. Hij wijst erop dat de hetze op meerdere manieren gericht is tegen werkende mensen. "Terwijl de regering systematisch de verworvenheden van de arbeidersbeweging afbreekt, waartoe de meerderheid van de allochtonen behoort, probeert ze kunstmatig verdeeldheid te zaaien. Het hebben van een andere huidskleur of een andere religie wordt gebruikt om de eenheid te breken. Dat is een wapen tegen het sociale bewustzijn, dat net op gang was gekomen toen op 2 oktober driehonderdduizend mensen demonstreerden."

In de maand daarna werden veertig moskeeën in brand gestoken. Rene Danen van platform Keer het Tij verklaart dit uit de radicalisering van extreem-rechts. "Na de moord op Van Gogh en de reacties uit de reguliere politiek hebben NieuwRechts en "Lonsdale-jongeren" meer zelfvertrouwen gekregen. De uitspraak van Zalm dat het oorlog is brengt mensen op destructieve ideeën." Maar al in 1998 was de hetze in gang gezet volgens Rene. De term "Marokkaanse probleemjongeren" werd toen al gebruikt.

Campagne voeren

Hoe kunnen we het beste de campagne uitbreiden? Jamal vertelt dat er al veel positieve reacties zijn gekomen op de oproep. "Veel mensen zijn bereid om te helpen met het verspreiden van het materiaal. We moeten met gewone mensen gaan praten en met sleutelfiguren op de scholen, in de wijk, mensen aansporen om op hun werk over de campagne te praten en ervoor te zorgen dat we samen met de vakbonden en progressieve partijen de campagne vormgeven."

Rene geeft aan dat het daarbij belangrijk is daar waar sprake is van racisme dat te benoemen want dat gebeurt te weinig.

"Stop de Hetze! moet zeggen: dit is de grens en dat moet aangepakt worden," zegt Rene. "Neem het racisme op de werkvloer, het weigeren van allochtone jongeren bij discotheken en uitspraken in de media. Daar moeten we bovenop zitten door actie te voeren desnoods voor de discotheken met spandoeken."

Binnen twee weken reageerden driehonderd mensen per mail op de tekst waarmee Stop de Hetze! werd gelanceerd.

Stem van de straat

"Uit de mails blijkt wat voor gat we vullen en hoe groot onze verantwoordelijkheid is," vertelt Miriyam Aouragh. "Er zijn veel mails met alleen dankbetuigingen, maar ook veel lange mails waaruit blijkt dat mensen hun verhaal kwijt willen en dat kennelijk bij geen andere organisatie konden doen. We willen geen discussieclub zijn. We zijn een klein radertje voor het opzetten van een geoliede antiracismebeweging. Een beweging die een stem is van de straat.

Na het Nederlands Sociaal Forum hebben we een uitdaging om lokale Stop de Hetze!-groepen op te zetten en ervoor te zorgen dat er een maatschappelijk geluid van antiracisme komt tegen Wilders, Hirsi Ali en Verdonk. Voor ons als initiatiefnemers lijkt het door de vele reacties soms wel alsof we al maanden bezig zijn, terwijl we nog maar net zijn begonnen.

Doordat bekende mensen als Anja Meulenbelt, Harry van Bommel, Karel Glastra van Loon, Mohammed Benzakour de campagne steunen en daarnaast inmiddels vele andere mensen, moslims en niet-moslims, werkenden, huisvrouwen en studenten, zich bij ons hebben aangesloten, weten we dat we op de goede weg zijn."

zondag 28 november 2004

Toespraak van Hakima Saghraoui

De onderstaande toespraak is van Hakima Saghraoui van EMCEMO. Het werd op de slotdemonstratie van het Nederlands Sociaal Forum uitgesproken namens Het Marokkaanse Initiatief voor Sociale Cohesie en Burgerschap, en tegen discriminatie en marginalisatie.
*

Als vrouw, als Marokkaanse, als moslima, ben ik blij om hier te staan. Want wij als Marokkaanse Nederlanders, als eerste en tweede generatie, als Marokkaanse jongeren, wij horen bij deze beweging. Wij horen bij de internationale beweging die zegt:
Een andere wereld is mogelijk!
Wij horen bij de beweging die zegt een ander Nederland nu. Wij horen bij de vakbeweging, bij de vredesbeweging, bij de solidariteitsbeweging. Wij, Nederlanders van buitenlandse afkomst, wij migranten als gemeenschap, horen bij de beweging van anders-globalisten. Hier liggen onze belangen hier ligt onze toekomst, hier voeren wij onze strijd.

Wij verzetten ons tegen fundamentalisme en dogmatisme. Of dat zich nu op de islam, het jodendom of het christendom baseert. Wij walgen van de moord op Theo van Gogh, net zoals we walgen van het bloedbad in Faluja. Wij walgen van de moord op Pim Fortuyn, net zoals we walgen van het optreden van het Israëlische leger in Palestina.

De multiculturele samenleving is in Nederland een feit. Onze ouders zijn hier naar toe gehaald om te werken, en gewerkt hebben ze. Onze ouders hebben hun land verlaten om hier een toekomst op te bouwen. Ze hebben vaak nauwelijks de mogelijkheid gehad om de taal en de gewoonten van dit land te leren. En nu worden zij en wij verantwoordelijk gehouden voor de misdaden die door een kleine groep fanaten in naam van de islam worden gepleegd of beraamd.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor die moorden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het inbrand steken van kerken of moskeeën. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de bedreigingen aan het adres van Hirsi Ali en Wilders. En van de vele naamloze moslims en christenen waarvan de gebedshuizen en scholen zijn aangevallen.

Wij strijden voor een vreedzame en rechtvaardige wereld. Wij strijden voor onze rechten, en onze plaats in de multiculturele samenleving. Wij zijn het zat om ondanks een goede opleiding geen baan te kunnen krijgen omdat we een Arabische of Turkse of Somalische achternaam hebben. Wij zijn het zat om bij discotheken geweigerd te worden omdat we zogenaamde buitenlanders zijn. Wij zijn het zat om als zondebok te functioneren.

Iedereen in dit land heeft het recht om de godsdienst of de levensovertuiging aan te hangen die hij of zij wil. Iedereen in dit land heeft het recht om zijn geloof of ongeloof te beleven zoals als hij of zij dat wil. Iedereen in dit land heeft het recht op zijn of haar opvattingen en zijn of haar keuzen in het persoonlijke leven.
Iedereen heeft het recht om homo of hetero, gelovig of ongelovig te zijn. Net zoals iedereen het recht heeft om een baard of een hoofddoek, een punkkapsel of een spijkerbroek te dragen.

Maar niemand heeft het recht om de ander daarom te veroordelen, te belasteren of aan te vallen. En niemand heet het recht om mensen te veroordelen voor daden waar ze part nog deel aan hebben alleen omdat ze tot een bepaalde groep behoren.

Wij strijden voor het behoud van de multiculturele samenleving en voor onze plaats daarin. Wij strijden voor onze rechten als jongeren, als moslims, als mensen van Marokkaanse, Turkse of welke andere afkomst dan ook. Daarom strijden wij tegen het beleid van de regering Balkenende.

Tegen het beleid dat sociale voorzieningen afbouwt en mensen tegen elkaar opzet. Tegen het beleid dat de grenzen sluit voor de vreemdeling in nood. Tegen het beleid dat ons tot zondebok maakt en de discriminatie in de hand werkt. Tegen een beleid waar alles draait om de winst en het kapitaal, en de mensen op de tweede plaats komen. Tegen een buitenlands beleid dat klakkeloos achter Bush, Blair en Sharon aan loopt. Dat mede verantwoordelijk is voor de oorlog in Irak en de onderdrukking van de Palestijnen.

Wij strijden voor een andere wereld, een ander Nederland.

Dat doen we samen met jullie allemaal. Ongeacht onze kleur. Ongeacht ons geloof. Ongeacht onze seksuele voorkeur.

Samen hebben we een wereld te winnen. Een kleurrijke, een vreedzame, een democratische wereld.

Ik dank jullie wel.

Nederlands Sociaal Forum

Campagne Stop de Hetze! kijkt terug op een geslaagd Nederlands Sociaal Forum (NSF), waar 4000 mensen discussieerden over een andere wereld, zonder oorlog, afbraak en racisme.

Ook de slotdemonstratie tegen racisme was een succes te noemen, waar 2000 mensen lieten horen dat zij genoeg hebben van de hetze tegen moslims.

De twee bijeenkomsten die Stop de Hetze! op het NSF organiseerde werden zeer goed bezocht. De seminar op zaterdag trok 200 mensen, op de bijeenkomst over "De hoofddoek en het valse feminisme van Hirsi Ali" kwamen ruim 300 mensen af. In beide gevallen kwam een sterk solidariteitsgevoel tot uiting; eensgezindheid domineerde over dat de campagne verder in het land moet worden uitgebouwd. Ruim 200 nieuwe mensen tekenden in om mee te doen; veel mensen gaven financiële steun, kochten stickers of een button.

Sinds het NSF zijn er lokaal in het kader van Stop de Hetze! een hoop activiteiten georganiseerd – waaronder debatten, actievergaderingen en plakrondes – en zijn lokale antiracismegroepen ontstaan in o.a. Amsterdam, Alkmaar, Groningen, Leeuwarden en Utrecht. In januari en februari werd volop gemobiliseerd voor Rhythm Against Racism en vervolgens voor de massademonstratie in Brussel op 19 maart. Ook komende weken en maanden zal Samen Tegen Racisme volop aan de slag blijven met activiteiten tegen racisme. Bekijk de agenda voor nadere informatie en meld je vandaag nog aan om met ons mee te doen!

Verslagen en toespraken


Foto's van NSF en de slotdemonstratie

Bijeenkomst "De hoofddoek en het valse feminisme van Hirsi Ali" op het NSF - in het sprekerspanel: Miriyam Aouragh (IS), Anja Meulenbelt (SP), Fenna Ulichki (Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland), Famile Arslan (advocate), en de discussievoorzitter.


Vooraan de demonstratie - aan het spandoek: o.a. Mohamed Rabbae (GroenLinks), Rene Danen (oud-raadslid Amsterdam), Sylvia Borren (Novib) en Lodewijk de Waal (FNV).


In de demonstratie - "Zeg wat je denkt: fuck racisme!" en "Hoe laat is het? Solidariteit!"


Op het Jonas Daniel Meijerplein - in Nederland opgegroeide scholiere moet van Verdonk "terug" naar "eigen" land. Ook moeder wil niet: ze vertelt dat haar man gevaar loopt bij terugkeer.

Meer foto's

maandag 1 november 2004

Nederlands Sociaal Forum (aankondiging)

In Amsterdam komen op het Nederlands Sociaal Forum (NSF) van 26-28 november duizenden mensen bij elkaar die willen laten zien dat het in Nederland anders kan. Ze willen een wereld zonder afbraak, oorlog en racisme.

Er zijn meer dan 100 workshops en debatten. Ook kunst, cultuur en muziek ontbreken niet. Aan het slot van het Sociaal Forum wordt op zondag 28 november gedemonstreerd: 'Samen voor een kleurrijk Nederland!', op 28 november om 14.00 vanaf het Beursplein.

Voor meer informatie over het NSF of een programmakrant van het NSF, kijk op www.SociaalForum.nl.

Stop de Hetze! organiseert de volgende discussiebijeenkomsten:

*

Integratie, islamofobie en racisme
stop de hetze!

Zaterdag 27 november - 16:45-18:30 - Veilingzaal

Het stigmatiseren van Marokkanen en de continue aanval op moslims - dit alles heeft sinds 11 september en de opkomst van Fortuynistische politiek een griezelige vlucht genomen. Na de moord op Theo van Gogh is de racistische hetze zelfs nog verder opgeschroefd. De campagne 'Stop de hetze!' zet de aanval in tegen racisme en wil de solidariteit tussen allochtonen en autochtonen in Nederland vergroten en versterken.

Sprekers:
 • Karima Belhaj (gezondheidsdeskundige)
 • Nordin Dahhan (kinderarts)
 • Bart Griffioen (Internationale Socialisten)
 • Anja Meulenbelt (schrijfster / Eerste Kamer SP)
 • Mohammed Rabbae (GroenLinks)

*

De hoofddoek en
het valse feminisme van Hirsi Ali

Zondag 28 november - 12:15-14:00 - Veilingzaal

In Frankrijk is de hoofddoek op scholen verboden, maar ook in Nederland liggen moslimvrouwen onder vuur. Hirsi Ali werpt zich op als voorvechter van de rechten van moslimvrouwen. Is dit het nieuwe feminisme of nieuw racisme? Een discussie met vrouwen met en zonder hoofddoek.

Sprekers:
 • Miriyam Aouragh (Internationale Socialisten)
 • Famile Arslan (advocate)
 • Anja Meulenbelt (schrijfster / Eerste Kamer SP)
 • Fenna Ulichki (Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland)

*

demonstratie
"Samen voor een kleurrijk Nederland"

zondag 28 november 14.00 uur
vanaf het Beursplein in Amsterdam

Het Nederlands Sociaal Forum (NSF) wordt op zondag 28 november om 14 uur afgesloten met een demonstratie met de leuze "Samen voor een kleurrijk Nederland".

De demonstratie start om 14 uur op het Beursplein en loopt daarna naar de Dokwerker op het J.D. Meijerplein (metrohalte Waterlooplein). Daar is rond 15 uur een korte manifestatie met sprekers en muziek. De actie is een krachtig pleidooi voor vrijheid van meningsuiting binnen de grenzen die de wet daaraan stelt, en tegen iedere vorm van racisme, islamofobie, anti- semitisme en seksisme.

We willen polarisatie tegen gaan en ons niet tegen elkaar uit laten spelen. Wij roepen daarom iedereen jong en oud, man en vrouw, autochtoon en allochtoon op om mee te lopen; Samen voor een kleurrijk Nederland!

Oproep - Stop De Hetze!

In diverse steden in Nederland zijn moskeeën en islamitische scholen het doelwit geworden van brandstichting, bomaanslagen en bedreigingen. Winkels en kantoren worden beklad met racistische leuzen, terwijl vrouwen met hoofddoek worden uitgescholden en bespuugd. De zorg die we na de afschuwelijke moord op Theo van Gogh uitspraken, is realiteit geworden: de hetze tegen allochtonen heeft een nieuw dieptepunt bereikt.

Sinds 11 september 2001 en de opkomst van Fortuynistische politiek liggen allochtonen en met name moslims voortdurend onder vuur. Er is gesproken over 'kut-Marokkanen', 'achterlijke moslims', 'geitenneukers', 'allochtonenstop' en een 'verbod op de hoofddoek'. Allochtonen worden elke dag verder de hoek ingedrukt, de hoek van 'zij' tegenover de rest. Ondertussen mag alles gezegd worden, behalve dat deze hetze niets anders is dan racisme.

Door politici en opiniemakers wordt een klimaat bevorderd waarin de islam als de vijand van 'de westerse beschaving' wordt gezien, waarin achter elke moslim een fundamentalist wordt gezocht. Vice-premier Zalm deed zelfs de uitspraak dat Nederland 'in oorlog is'. Deze grove generalisaties lossen geen problemen op, maar dragen bij aan verdere polarisatie, haat en geweld.

We mogen ons niet tegen elkaar laten uitspelen. Met de campagne Stop de Hetze! willen we alle mensen die hier schoon genoeg van hebben – allochtoon en autochtoon, man en vrouw, jong en oud – bij elkaar brengen en opkomen voor solidariteit. We willen daarmee een impuls geven aan het creëren van een nieuwe en brede beweging tegen alle vormen van racisme.

Stop de Hetze! roept daarom op:
 • Onderteken bovenstaande oproep door een email te sturen naar StopDeHetze@gmail.com
 • Help lokaal mee met brede verspreiding van de oproep, poster en ander materiaal van Stop de Hetze! Geef je vandaag nog op.
 • Kom naar de Stop de Hetze!-bijeenkomsten in het land en discussieer mee over hoe we samen een vuist kunnen maken tegen racisme.

Tot de de ondertekenaars van de oproep behoren o.a.:
 • Femke Halsema (Tweede Kamer GroenLinks)
 • Naima Azough (Tweede Kamer GroenLinks)
 • Nabil Marmouch (AEL)
 • Remy Wilshaus (voorzitter Jonge Socialisten in de PvdA)
 • Bert Bakker (D66)
 • Lousewies van der Laan (D66)
 • Fatma Koser Kaya (D66)
 • Samira Abbos (journaliste)
 • Ali B (rapper)
 • Mohammed Benzakour (publicist)
 • Harry van Bommel (Tweede Kamer Socialistische Partij)
 • Karel Glastra van Loon (schrijver)
 • Pieter Hilhorst (publicist, columnist Volkskrant)
 • Ahmed Marcouch (Unie Marokkaanse Moskeeen Amsterdam en omstreken)
 • Anja Meulenbelt (schrijfster / Eerste Kamer Socialistische Partij)
 • Prof. dr. Annelies Moors (Universiteit van Amsterdam / ISIM)
 • Prof. dr. Antoine Mooij (hoogleraar forensische psychiatrie Universiteit Utrecht)
 • Len Munnik (illustrator)
 • Mohamed Rabbae (GroenLinks)
 • Raymzter (rapper)
 • Samiro (rapper)
 • Ed van Thijn (PvdA en oud-burgemeester Amsterdam)
 • Hakim Traidia (Sesamstraat / televisie- en theatermaker)
 • Prof. dr. Peter van der Veer (Universiteit van Utrecht)
 • Drs. Don Weenink (criminologie, Universiteit Utrecht)
 • Nilgun Yerli (columniste Parool)
De initiatiefgroep Stop de Hetze! bestaat uit:
 • Miriyam Aouragh (Internationale Socialisten)
 • Famile Arslan (advocate)
 • Karima Belhaj (gezondheidsdeskundige)
 • Nordin Dahhan (kinderarts)
 • Rene Danen (oud-raadslid Amsterdam)
 • Jamal Ftieh (Komitee Marokkaanse Arbeiders Nederland)
 • Mieke Koomen (criminologe/sociologe)
 • Fenna Ulichki (Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland)