zondag 9 november 2008

Kristallnachtherdenking - 9 november

Op 9 november is het 70 jaar geleden dat de Kristallnacht plaatsvond. Gedurende deze nacht in 1938 werden door Nazi's in Duitsland honderden synagogen in brand gestoken en duizenden winkels en bedrijven verwoest.

Huizen, scholen en begraafplaatsen werden beklad. De nacht was de vooroorlogse opmaat naar de holocaust waarin miljoenen Joden, Roma en anderen de dood vonden. Sinds 1992 organiseert de stichting Nederland Bekent Kleur in Nederland een herdenking van deze pogrom. We staan daarbij altijd stil bij wat de Kristallnacht "in het licht van vandaag" betekent.

Dit jaar is er weer een herdenking aan de Amstel bij de Stopera in Amsterdam. De belangrijkste spreker is oud-burgemeester Ed van Thijn.

De herdenking is op zondag 9 november van 19.30 tot 20.30 uur (Hoek Zwanenburgwal - Amstel, OV: metrohalte Waterlooplein).

maandag 6 oktober 2008

Wattstax 1972

Wattstax was een festival in Los Angeles op 20 augustus 1972, georganiseerd door de Black Power beweging. Ter nagedachtenis van de rellen in Watts zeven jaar eerder, een arme zwarte buurt waar 35.000 mensen in opstand kwamen tegen politiegeweld, uitsluiting en armoede, voor respect en gelijke rechten voor iedereen.

De gelijknamige documentaire Wattstax gaat over het festival en de leefomstandigheden in Watts. Muziek van muzikanten onder het zwarte muzieklabel Stax, wordt afgewisseld met straatinterviews die het dagelijkse leven van Afro-Amerikanen in beeld brengen.

de filmtrailer

nl.youtube.com/watch?v=ZIP4E3cKY9o

Documentaire in 14 delen:
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

woensdag 3 september 2008

Protest bij opening academisch jaar

Op 1 september werd er in Amsterdam geprotesteerd tegen de discriminatie van Iraanse studenten in het onderwijs.

Vlak voor de zomer bepaalde het kabinet dat studenten en onderzoekers van Iraanse afkomst niet meer welkom zijn bij opleidingen of instituten waar ze 'nucleaire kennis' kunnen opdoen. Met dit discriminerende besluit beweert minister Plasterk gehoor te geven aan een VN-resolutie die verspreiding van nucleaire technologie naar Iran verbiedt. 30.000 Iraniërs in Nederland krijgen zo het stigma 'verdacht' opgeplakt. Daarom protesteerden twintig studenten en medewerkers bij Plasterks toespraak op de academische jaaropening. Journalisten interviewden hen en honderden voorbijgangers namen hun pamfletten aan.

Voor meer informatie

donderdag 21 augustus 2008

Moord op Kerwin Duijmeijer herdacht

Op de Dam in Amsterdam is woensdag 20 augustus voor de 25e keer de moord op Kerwin Duinmeijer herdacht. Er waren enkele honderden belangstellenden.

(verslag door Nederland Bekent Kleur)

Op 20 augustus 1983 werd de 15-jarige Antilliaanse jongen neergestoken door een skinhead. Het misdrijf wordt gezien als de eerste racistische moord in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. Jaarlijks wordt een herdenking georganiseerd, mede als protest tegen intolerantie en racisme. Bij de herdenking was een toespraak van burgemeester Cohen en er was een protesttocht naar het Vondelpark, waar de deelnemers kransen legden bij het beeld Moeder Aarde. Dat is opgericht ter ere van Kerwin.


Op de Dam heeft onder anderen burgemeester Job Cohen van Amsterdam een toespraak gehouden. Cohen zei daarbij: "De moord op Kerwin werd ingegeven door racistische motieven. Door hier vandaag bijeen te komen, gedenken we niet alleen hem, maar tonen wij ook onze afschuw van racisme in onze samenleving". Cohen gaf aan dat politie en justitie prioriteit geven discriminatie en riep iedereen op om racisme te melden. Maar de overheid staat niet alleen in de aanpak van racisme zei Cohen: "Er zijn talloze initiatieven van burgers en netwerken tegen racisme, en er zijn campagnes: Geef geen stem aan Racisme, Samen tegen Racisme, de Dag tegen het Racisme, om er maar een paar te noemen".

Een andere spreker op de Kerwin-Herdenking, Ruben Severina van de Antilliaanse organisatie MAAPP, bekritiseerde "volksvertegenwoordigers die zich beijveren om Antilliaanse en Arubaanse Nederlanders te degraderen tot tweederangs
Nederlanders" en "politieke partijen in Nederland die zich openlijk, op onbeschaamde wijze uiten over Marokkanen en over alles wat moslim is".

De 15-jarige Kerwin werd in 1983 neergestoken door de 16-jarige skinhead Nico B. Volgens een ooggetuige riep de skinhead daarbij "ga terug naar je eigen land". De moordenaar, die tatoeages heeft met de teksten "Made in Holland" en "100% blank", werd na zijn TBS-straf actief voor de racistische partij CD en werd enkele malen opnieuw voor geweldpleging veroordeeld.

De Frank Boeijen Groep schreef naar aanleiding van de moord op Kerwin het nummer "Zwart Wit". Frank Boeijen zong tijdens de Nederland Bekent Kleur manifestatie op 22 maart jl. op de Dam dit nummer in het Arabisch (video).

Foto's en video's van de herdenkingEerdere berichten

donderdag 10 juli 2008

Onderzoeken onderstrepen racisme

Hoe diep de islamofobie waaruit Wilders en Verdonk munt slaan geworteld is in de Nederlandse samenleving blijkt opnieuw uit zomaar twee recente nieuwsberichten.

(overgenomen van de Internationale Socialisten)

Bij het gevaar van radicalisering onder jongeren wordt in Nederland vrijwel aansluitend gedacht aan islamitische jongeren. Politicoloog Amy-Jane Gielen deed onderzoek naar zowel radicale moslimjongeren als autochtone rechts-radicale jongeren. Ze kwam tot de conclusie dat beide groepen gemotiveerd worden door een zoektocht naar identiteit, waarbij soortgelijke mechanismen spelen.

Een opmerkelijke conclusie uit het onderzoek is dat de angst voor radicale moslimjongeren overdreven is, omdat rechts-extreme jongeren een groter gevaar vormen. ‘In gesprekken met radicale moslimjongeren merkte ik dat zij geweld resoluut afwijzen, zij verwijzen daarbij juist naar de islam’, zegt Gielen. ‘Rechts-radicalen missen een dergelijke rem. Zij zijn eerder geneigd geweld te gebruiken om hun idealen te verwerkelijken. Uit een onderzoek in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten uit 2007 waarbij 75 gemeenten incidenten meldden, bleek dat het 27 keer om rechts-radicalisme ging en in 8 gevallen om islamitisch radicalisme.’

De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) concludeerde onlangs in een rapport dat het verplichte inburgeringsexamen in het buitenland discriminerend is. Turken en Marokkanen moeten in hun land van herkomst een toets afleggen, terwijl voor aspirant-migranten uit de EU, de VS, Australië en Japan een dergelijke verplichting niet geldt.

Volgens HRW is de inburgeringstoets met name bedoeld om gezinshereniging vanuit niet-westerse landen te bemoeilijken. De organisatie heeft vastgesteld dat de aanvragen voor gezinshereniging en gezinsvorming uit Turkije en Marokko sinds de invoering van de toets sterk gedaald zijn, mede doordat het examen 350 euro kost. HRW pleit voor het afschaffen van het examen in het land van herkomst. ‘Het examen lijkt erop gericht bepaalde mensen buiten de grenzen te houden,’ zegt HRW-onderzoeker Haleh Chahrokh in een toelichting. Ze wijst erop dat dergelijk afschrikwekkend beleid de integratie van migranten niet bevordert, maar juist bemoeilijkt doordat mensen zich ongewenst voelen en zich afkeren van een samenleving die hen afwijst. ‘Bepaalde immigranten voelen zich niet meer welkom en daardoor zullen zij eerder vervreemden van dan integreren in de Nederlandse samenleving.’

Het wetsvoorstel van toenmalig minister van Integratie Verdonk was expliciet gericht op het tegengaan van de komst van ‘importbruiden’ uit Turkije en Marokko. Dit openlijk discriminerende uitgangspunt werd door een grote meerderheid in de Tweede Kamer gedeeld. Bij de behandeling van de Wet Inburgering Nederland stemde slechts één van de honderdvijftig Kamerleden tegen.

Linkse oppositiepartijen deinzen er uit angst voor stemmenverlies nog steeds voor terug om duidelijk stelling te nemen tegen de islamofobie van Wilders en Verdonk. De boycot door SP en GroenLinks van de Nederland Bekent Kleur-manifestatie op 22 maart tegen racisme was in dat opzicht een dieptepunt. Links moet een helder tegengeluid laten horen tegen racisme en discriminatie en allochtoon en autochtoon samenbrengen in de strijd voor een sociaal Nederland zonder haatzaaierij.

Eerdere nieuwsberichten

zaterdag 22 maart 2008

Manifestatie tegen racisme - 22 maart (video)


nl.youtube.com/watch?v=F3crQsm6oxw

Manifestatie tegen racisme - 22 maart

Enkele duizenden mensen hebben, in de regen en het koude weer, op 22 maart meegedaan aan de manifestatie tegen racisme, op de Dam in Amsterdam, in het kader van de VN-dag tegen racisme. Het protest richtte zich ondermeer tegen de discriminerende standpunten van de PVV.

Er waren mooie toespraken en toffe muziek. Frank Boeijen heeft zijn lied "Zwart-Wit" in het Arabisch gezongen. Duizenden waren aanwezig. We zijn speciaal trots op onze schoonmakers die vechten voor een eerlijk loon en tegen discriminatie, op de werkvloer en daarbuiten. Zij zijn een voorbeeld voor ons allemaal.

Foto's en verslagenEerdere berichten


Foto's overgenomen van Nederland Bekent Kleur

woensdag 19 maart 2008

Wilders not wanted

De Internationale Socialisten komen met een nieuwe poster tegen de verWildering.

In januari werden activisten van de IS tot twee maal toe gearresteerd omdat zij op straat stonden met de posters "Wilders: Extremist", waarop Geert Wilders was afgebeeld op een bekend sigarettenpakje. Bij de tweede keer werd ook GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi opgepakt. Na een storm van media-aandacht verklaarde het Openbaar Ministerie een vergissing te hebben gemaakt, en besloot de arrestanten niet te vervolgen.

Enkele weken later moest de poster echter alsnog uit de handel worden genomen toen sigarettenfabrikant Philip Morris dreigde met een proces. De poster is de opvolger van de "Wilders: Extremist"-poster.

Eerdere berichten van de IS over hun actie

vrijdag 14 maart 2008

Schoonmakers bekennen kleur

Schoonmakers sleepten onlangs door actie een belangrijke verbetering in hun loon en arbeidsvoorwaarden binnen. Nu roept de vakbond die de acties organiseerde op tot deelname aan de manifestatie Nederland Bekent Kleur op 22 maart. Hier de oproeptekst die de Vakbond van Schoonmakers verspreidt:

Schoonmakers komen uit de hele wereld. Geen baan in Nederland wordt gedaan door zoveel mannen en vrouwen van verschillende afkomst. Door mensen met:
  • verschillende gebruiken en gewoontes,
  • verschillende religieuze achtergronden en overtuigingen,
  • verschillende huidskleuren,
  • verschillende talen
Die verschillen hebben de Vakbond van Schoonmakers niet tegen gehouden om actie te voeren: “Voor een Betere Toekomst!” Schoonmakers van uit de hele wereld hebben samen actie gevoerd en gewonnen! Wij hebben samen RESPECT afgedwongen; 10 euro per uur en duidelijke, betere rechten voor iedereen!

De Schoonmakers gaan door! Binnen de schoonmaakbedrijven waarvoor wij werken. Binnen de gebouwen en objecten waar wij schoonmaken. In de Nederlandse maatschappij waar wij werken, wonen en leven.

Wij vinden dat het nu tijd is om kleur te bekennen - tegen racisme, vóór solidariteit. In Nederland heerst een klimaat van angst en haat, een verdeelde samenleving van "wij" tegenover "zij", en een toename van racisme en islamofobie. Schoonmakers hebben schoon genoeg van dit klimaat van angst en haat en kiezen vóór respect, tolerantie en solidariteit. Het is tijd dat wij onze stem laten horen. We kunnen niet langer stil blijven.

De Vakbond van Schoonmakers roept iedereen op, jong en oud, man en vrouw, allochtoon en autochtoon om kleur te bekennen. Tijdens onze acties riepen wij: “Nooit meer Onzichtbaar!” Onze kleuren en verschillen mogen gezien worden. Doe mee aan de manifestatie NEDERLAND BEKENT KLEUR op zaterdag 22 maart om 13 uur op de Dam in Amsterdam!

Wij schoonmakers verzamelen op Centraal Station Amsterdam 12:15 / 12:30 uur. Met onze actie T-shirts, toeters, klappers en banners.

Vakbond van Schoonmakers

maandag 3 maart 2008

Manifestatie tegen racisme - 22 maart (aankondiging)

Op 22 maart wordt op De Dam in Amsterdam wordt de landelijke manifestatie tegen racisme gehouden. Kom ook!

Op de voorbereidingsvergadering waren Marokkanen, Turken, Antilianen en andere Nederlanders het erover eens, dat het tijd is om kleur te bekennen, nu het debat in Nederland gedomineerd wordt door dagelijkse tirades tegen hele bevolkingsgroepen. Uit diverse steden zullen bussen ingezet worden naar de manifestatie op 22 maart op de Dam.

Verschillende bekende Nederlanders hebben inmiddels al laten weten dat ze het protest op 22 maart op steunen. Onder andere Hedy D' Ancona, Jeroen Krabbé, Mohammed Rabbae, Marion Bloem en Ad Visser roepen op om je stem te laten horen tegen racisme en voor solidariteit. Op de manifestatie zijn optredens van Kasba, Mala Vita en Appa.

Meer informatie