donderdag 22 maart 2007

Wat is het antwoord op Geert Wilders?

Op 21 maart 2007, de internationale dag tegen racisme, hielden Samen Tegen Racisme en Nederland Bekent Kleur het debat "Wat is het antwoord op Geert Wilders?"

Wilders en zijn PVV waren woedend. Terwijl ze hun racisme immer verschuilen achter 'de vrijheid van meningsuiting', hebben ze vanalles geprobeerd om dit antiracisme-debat het zwijgen op te leggen. De media roken zijn hypocrisie en besteedden er flink aandacht aan:


Voorafgaand aan de bijeenkomst

Van Samen Tegen Racisme
In de media

Verslagen van de bijeenkomst


“Wilders is vele malen erger dan Janmaat”

Op de Universiteit van Amsterdam werd gisteravond gezocht naar een antwoord op Wilders. “Moslims moeten zich nooit laten provoceren.”

Door onze redacteur
Guus Valk, Amsterdam, 22 maart, NRC-Handelsblad.

De opmerkelijkste bijdrage aan her debat 'Wat is het antwoord op Geert Wilders?' gisteravond op de Universiteit van Amsterdam, kwam van een afwezige Eerste Kamerlid Ed van Thijn (PvdA) zou komen spreken over de opkomst van Wilders, maar zegde wegens ziekte af. “Geen diplomatieke griep”, verzekerde inleider Miriyam Aouragh.

Aouragh las een verklaring voor van Van Thijn. Hij bekritiseerde de gevestigde partijen, die uit vrees voor Wilders te veel met hem meegaan. “We moeten het beestje bij de naam blijven noemen. Veel meer dan nu gebeurt, zouden andere partijen afstand van Wilders moeten nemen.' Wilders zaait volgens de oud-burgemeester van Amsterdam haat tegen moslims, en hij creëert daarmee “een van de meest virulente vormen van racisme”. En dat de leider van de Partij voor de Vrijheid de afgelopen weken de loyaliteit van drie partijgenoten van Van Thijn ter discussie stelde, “doet denken aan de hoogtijdagen van het antisemitisme'.

Dat het onderwerp van de discussieavond gisteravond zelf niet langs zou komen in de volle, met spandoeken behangen collegezaal van de UvA, was vooraf bekend. Geert Wilders' fractiegenoot Martin Bosma stelde vorige week schriftelijke vragen aan minister Plasterk (Onderwijs, PvdA) over de bijeenkomst. Volgens Bosma zou het “stigmatiserende en demoniserende” debat, georganiseerd door onder meer de organisaties Samen Tegen Racisme en Nederland Bekent Kleur, niet plaats mogen vinden op een universiteit. “Acht u het een taak van een door de overheid gefinancierde universiteit huisvesting te verlenen aan een bijeenkomst waar een democratisch .politicus als racist wordt neergezet?”

Op de Wilders gunstig gestemde website www.hetvrijevol.com werd de afgelopen week een oproep geplaatst om protestmails te sturen en massaal naar het debat te gaan “teneinde uw steun aan Geert Wilders en de PVV kenbaar te maken”. Als aan die laatste oproep al gehoor werd gegeven, dan hielden de Wilders-aanhangers zich opmerkelijk rustig. Een paar aanwezigen die het woord kregen, namen het voor Wilders op. Een oudere man noemde het “heel makkelijk om kritiek te hebben op mensen als Geert Wilders of Rita Verdonk.”

Volgens de man verdienen Wilders en Verdonk juist krediet, omdat zij de islam bekritiseren. “Ik hoor mensen zeggen dat de islam een tolerant en prettig geloof is. Maar Ahmed Aboutaleb wordt uit zijn eigen kring bedreigd. En hoe zit het dan met terrorisme en homofobie?” Een student zei dat Wilders in ieder geval een kans moet krijgen, “want het integratiebeleid van de afgelopen decennia heeft ook niet gewerkt”.

Voormalig Tweede Kamerlid Mohamed Rabbae (GroenLinks) zei dat de Haagse politiek “met Geert Wilders een islamracist in huis heeft gehaald”. “De PvdA zwabbert, de VVD dreigt een tweedehands Wilderspartij te worden. Als Wilders aan de macht komt, zal hij alle moslims het land uitzetten. Maar omdat dat niet lukt, moet hij het hebben van het discrediteren van een grote groep mensen in ons midden”. Volgens Rabbae werkt maar één strategie om Wilders te bestrijden: “Moslims moeten zich nooit laten provoceren.”

Onderzoeker Jan Dirk de long van de Universiteit van Amsterdam nuanceerde de angst van Rabbae dat jonge moslims zich zouden laten provoceren door Wilders. De Jong is bezig met een onderzoek naar de belevingswereld van Marokkaans-Nederlandse jongeren in Amsterdam-West, Zijn conclusie: Wilders dwingt ook respect af. “Ze zien hem als een politicus die in ieder geval met open vizier strijdt. De gematigde politici werpen zich op als multiculturele zaakwaarnemers, maar maken geen indruk, Die kunnen vooral mooi lullen.”

Dat neemt niet weg dat Wilders voor ophef zorgt in Amsterdam-West, zegt De Jong. Vorige week stelde de PVV-Ieider Kamervragen over een gesubsidieerde reis van Marokkaans-Nederlandse jongeren naar Marokko. “Eerst waren ze de dieven van de straat, nu zijn ze de dieven van de portemonnee van de belastingbetaler.”

Peyman ]afari, die namens de linkse Internationale Socialisten bet woord voerde, noemde Wilders net als veel andere sprekers een racist. “De islamofobie die Wilders uitdraagt, is het racisme van deze tijd.” Jafari liet zijn Iraanse paspoort zien. “Ik ben niet loyaal aan Nederland”, zei hij. “In ieder geval niet aan het Nederland van bezuinigingen, Geert Wilders, en Jan Peter Balkenende.”

Vaak ging het tijdens het debat over Hans Janmaat. De inmiddels overleden leider van de Centrumdemocraten werd in 1997 door de rechtbank veroordeeld wegens discriminatie, na uitspraken als “vol is vol”. Rabbae: “Het Openbaar Ministerie was ten tijde van Janmaat veel actiever. Nu worden uitspraken van Wilders niet meer zo grondig geanalyseerd.”

Directeur Marije Cornelissen van het Antidiscriminatie Bureau Noord-Holland Noord kon Rabbae geruststellen. Zij heeft inmiddels een aanklacht tegen Wilders ingediend. “Wij willen dat Wilders ook vervolgd wordt, want hij zegt dingen die vele malen erger zijn dan de uitspraken van Janmaat.”

*


PVV-leider zegt niet wat de nationaliteit is van zijn vrouw

Geert Wilders is niet van plan openheid te geven over de nationaliteit van zijn vrouw. Dat zegt Wilders vanochtend in de Volkskrant. D66-leiderAlexander Pechtold had deze week gezegd dat Wilders bekend moet maken of diens vrouw een dubbel paspoort heeft. Wilders' vrouw komt uit Hongarije. De PVV-leider weigert daar opheldering over te geven. Wilders zegt er altijd over dat hij dat niet mag, omdat dan de veiligheid van zijn vrouw mogelijk in gevaar zou zijn. De PVV van Wilders is tegen dubbele nationaliteiten. Wilders diende begin deze maand tijdens het debat over de regeringsverklaring, een motie van wantrouwen in regen de staatssecretarissen Albayrak en Aboutaleb (beide PvdA), omdat zij een dubbele nationaliteit hebben. Albayrak heeft ook een Turks paspoort, Aboutaleb een Marokkaans. Wilders noemt de oproep van Pechtold “te gek voor woorden”. “Ik word van alle kanten neergesabeld. Er zijn verschrikkelijke vergelijkingen gemaakt, […] Vandaag is het mijn echtgenote, morgen mijn tante of mijn oma. Het moet niet veel gekker worden. Wat ik in de Tweede Kamer bepleit – afschaffing van de dubbele nationaliteit – geldt voor iedereen. Ik maak dus geen enkel onderscheid.”

woensdag 21 maart 2007

Islamofobie is het nieuwe racisme

Ingezonden brief, gepubliceerd in De Volkskrant, 21 maart 2007.

Afgelopen week heeft de partij van Geert Wilders Kamervragen gesteld over het debat 'Wat is het antwoord op Wilders?' dat vanavond op de UvA wordt gehouden. 'Acht u het een taak van een door de overheid gefinancierde universiteit huisvesting te verlenen aan een bijeenkomst waar een democratisch politicus als racist wordt neergezet?', vroeg de PVV aan de minister van Onderwijs. Ook riep de PVV op de UvA met boze e-mails te bestoken.

Waarom reageert Wilders zo gestoken? Hij heeft de mond vol over de vrijheid van meningsuiting, die hij gebruikt om moslims als achterlijk, crimineel en gewelddadig neer te zetten. Met uitspraken als 'de islam zal bij een continuering van het huidige wanbeleid het Westen overwinnen en overheersen' en 'als moslims hier willen blijven, moeten ze de helft uit de Koran scheuren en weggooien' staat hij garant voor een tsunami van islamofobie. Alles moet gezegd kunnen worden, maar als hij weerwoord krijgt is de wereld te klein.

Het zal Wilders nooit lukken ons te verhinderen een bijdrage te leveren aan een strategisch antwoord. De eerste stap is het beestje bij de naam noemen. Islamofobie is het nieuwe racisme. Een tegenwerping is dat het hier niet om racisme gaat, maar om kritiek. Termen als 'achterlijke cultuur' (Fortuyn), 'geitenneukers' (Van Gogh), 'kut-Marokkanen' (Oudkerk) en 'tsunami van islamisering' (Wilders) dragen geen inhoudelijke kritiek in zich, maar zijn vooral bedoeld als scheldkanonnades.

Een tweede reactie is dat het niet om 'ras', maar om 'religie' gaat. Dit is precies het 'nieuwe' aan deze vorm van racisme. Het gaat niet meer om 'huidskleur' als uiting van een inferieur 'ras', maar om 'religie' als uiting van een inferieure 'cultuur'. De retoriek is anders, maar de praktijk van vooroordelen en discriminatie blijft hetzelfde. De stigmatiserende uitspraken over moslims zijn tot een brei van racistische ideeën geklonterd.

Dit proces is makkelijk te reconstrueren. Sinds 11/9 zijn 'allochtoon' en 'moslim' in de belevingswereld van mensen vrijwel synoniemen geworden, bleek uit een onderzoek van TNS/NIPO in 2004. Twee jaar later bleek uit een onderzoek van Motivaction dat de helft van de Nederlanders een afkeer heeft van moslims. Een op de tien komt zelfs openlijk uit voor zijn racistische denkbeelden. Zij achten zich superieur aan allochtonen en vinden dat Nederlanders zich niet moeten mengen met andere nationaliteiten. Het is dus duidelijk dat de islamofobie van de afgelopen jaren een racistisch klimaat heeft gecreëerd. Wilders heeft hier voor een belangrijk deel aan bijgedragen. De uitdaging is een coalitie te bouwen van burgers uit alle geledingen van de samenleving om zijn ideeën als racisme te ontmaskeren en te bestrijden.

Peyman Jafari en Mohamed Rabbae

*

Het UVA-debat wordt georganiseerd door Samen Tegen Racisme en Nederland Bekent Kleur. De auteurs spreken namens de Internationale Socialisten respectievelijk Genoeg is Genoeg.

donderdag 15 maart 2007

Geert Wilders wil critici de mond snoeren

Persbericht, Amsterdam, 15 maart 2007

De organisatoren van het debat 'Wat is het antwoord op Geert Wilders?' dat woensdag 21 maart aanstaande plaatsvindt op de Universiteit van Amsterdam zijn hoogst verbaasd over de Kamervragen die Wilders' Partij voor de Vrijheid (PVV) over de bijeenkomst gesteld heeft. Prominente sprekers op het debat zijn Eerste Kamerlid Ed van Thijn en oud-Kamerlid Mohamed Rabbae.

'Het lijkt wel de omgekeerde wereld', verklaart Peyman Jafari van de Internationale Socialisten, die zelf een van de sprekers zal zijn tijdens het debat. Jafari: 'Geert Wilders heeft de mond vol over de vrijheid van meningsuiting. Vervolgens gebruikt hij die vrijheid voor het stigmatiseren van moslims met uitspraken als "een tsunami van islamisering". Volgens Wilders moet alles maar gezegd kunnen worden, maar zodra hij een weerwoord krijgt, is er plotseling sprake van "demonisering". Met deze Kamervragen lijkt de PVV aan te sturen op het onmogelijk maken van een dergelijk kritisch debat. Dat zegt toch veel over wat deze partij blijkbaar werkelijk met "vrijheid" bedoelt.'

Miriyam Aouragh van Samen tegen Racisme, een van de initiatiefnemers van het debat, verklaart: 'Veel mensen zijn enorm ongerust over de verkiezingsoverwining van Wilders en zijn agressieve retoriek. Hij grijpt werkelijk alles aan om onrust te zaaien tussen allochtonen en autochtonen, zoals afgelopen weken met de kwestie over dubbele paspoorten. We organiseren deze brede discussie dan ook omdat we met verschillende organisaties op deze angstaanjagende politiek een antwoord willen formuleren. In de afgelopen dagen hebben we veel goede respons ontvangen op ons initiatief en de bijeenkomst zal dan ook gewoon doorgaan.'

Het debat vindt plaats op woensdagavond 21 maart (de Internationale VN-Dag tegen Racisme) in de Oudemanhuispoort aan de UvA. Sprekers zijn:
  • Eerste Kamerlid Ed van Thijn (PvdA)
  • Peyman Jafari (InternationaleSocialisten)
  • Miriyam Aouragh (Samen tegen Racisme)
  • Mohamed Rabbae (één Land, één Samenleving)
  • Jan Dirk de Jong (docent Universiteit vanAmsterdam)

donderdag 1 maart 2007

Wat is het antwoord op Geert Wilders? (aankondiging)

Bij de laatste parlementsverkiezingen behaalde Wilders 9 zetels. Ondertussen groeit zijn aanhang terwijl de rest van de politiek hier geen antwoord op heeft.

Ook in andere landen zien we de opkomst van politici die met harde uitspraken over moslims stemmen winnen. Is er sprake van een internationale trend en wat is de verklaring? Kunnen we spreken van de opkomst van islamofobie als een nieuwe vorm van racisme? Is er een verband met het problemen rond 'Londsdale jongeren' en de toegenomen zichtbaarheid van neo-nazi groepen? Wat is er waar van de 'tsunami van islamisering', 'radicalisering' en 'criminalisering' van 'moslimjongeren'?

Dit debat wordt georganiseerd door de campagne Samen Tegen Racisme en Nederland Bekent Kleur in het licht van de zorgwekkende opkomst van Wilders en de Internationale Dag tegen Racisme op 21 maart.

Sprekers:
  • Peyman Jafari (Internationale Socialisten)
  • Ed van Thijn (lid Eerste Kamer, PvdA)
  • Miriyam Aouragh (Samen tegen Racisme)
  • Jan Dirk de Jong (docent Universiteit van Amsterdam)
  • Mohamed Rabbae (één land, één samenleving)